Over de SFEB

SFEB: Sociaal Fonds Evenementen- en horeca Beveiliging

Sinds 1997 is het SFEB (voorheen SOEB) als opleidingsfonds verbonden aan de cao Beveiliging (voorheen cao VBE, evenementen en horeca beveiliging).

Doel
De SFEB bevordert en financiert branchegerichte opleidingen. De cao Beveiliging meldt in artikel 33 van deel-A als doel van het Sociaal Fonds Evenementen- en horeca Beveiliging on­der andere: “permanente kwaliteitsverbetering in de branche door het ondersteunen, opzetten en organiseren van functiegerichte trainingen, goede en gerichte scholingsmogelijkheden en deskundige praktijkbegeleiding”.

Bestuur
Het bestuur van deze Sociaal Fonds Evenementen- en horeca Beveiliging (SFEB) wordt paritair gevormd door CAO-partijen: Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL), FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond.

Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door het SFEB-secretariaat.

Commissies
Het bestuur werkt met een denktank die jaarlijks bijeenkomt om te klanken over ontwikkelingen en  SFEB activiteiten.
Daarnaast werkt het bestuur met ad hoc commissies ter ondersteuning zoals bij de ontwikkeling van het Keurmerk Crowdmanagement en het verder ontwikkelen van lesmateriaal voor de opleiding voor Event Security Officer of Horecaportier.